Przegląd i czyszczenie klimatyzatora

Przegląd i konserwacja klimatyzacji Wrocław

tel: 796 609 041
instalacje@alfa-tech.biz

Regularne przeglądy i konserwacja zagwarantuje Ci nieprzerwane działanie klimatyzacji redukując ryzyko awarii do minimum.

Teraz usługa w cenie 140 zł netto!

Szczegółowy zakres czynności:
- czyszczenie filtrów w jednostkach wewnętrznych
- czyszczenie, mycie i dezynfekcja (odkażanie przeciwgrzybiczne) jednostek wewnętrznych
- czyszczenie i mycie ciśnieniowe skraplaczy jednostek zewnętrznych oraz obudów
- sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej (freonowej)
- sprawdzenie stanu instalacji chłodniczej i ciśnienia czynnika chłodzącego oraz w razie potrzeby uszczelnienie instalacji i uzupełnienie czynnikiem chłodzącym (wycena zależnie od ubytku)
- sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny
- sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych – w razie potrzeby wymiana baterii w pilocie
- sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych
- uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja
- pomiary temperatur powietrza na wlocie i wylocie z parownika
- pomiary temperatur powietrza na wlocie i wylocie ze skraplacza
- pomiar prądów pobieranych przez sprężarki i wentylatory
- sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów parowników i skraplaczy
- po usłudze wystawiany jest protokół z przeglądu urządzenia

napisz: instalacje@alfa-tech.biz lub zadzwoń: 796 609 041

Umów się

Zastanawiasz się? Zobacz nasze REALIZACJE